VÄLKOMMEN

Upplever du svårigheter i relationer och arbetsliv? Känns din tillvaro alltför kravfylld?

Psykoterapi är till hjälp för dig som upplever känslomässiga påfrestningar. Om du har smärtsamma minnen och erfarenheter är psykoterapi en verksam och lindrande samtalsbehandling.

När vi i våra samtal undersöker vad du upplever som svårt och hämmande, synliggörs dina känslor och behov. Det kan leda till att du blir mer tillåtande inför din olika sidor och utvecklar ett nyanserat förhållningssätt gentemot dig själv och andra viktiga personer i ditt liv.