Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och auktoriserad socionom.
För att erhålla legitimation krävs kandidatexamen, grundläggande  psykoterapiutbildning i två år samt 3-årig påbyggnadsutbildning. Jag är utbildad i psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna, vid St Lukas utbildningsinstitut som har en lång tradition av utbildningar inom människovårdande yrken. Jag har bedrivit psykoterapi sedan 2009 under handledning och har även genomgått egen psykoterapi. Större delen av mitt yrkesliv har inneburit arbete med människor i behov av stöd och hjälp inom olika områden samt möten med människor som befunnit sig i känslomässig kris.

Som legitimerad psykterapeut bedriver jag psykoterapi under tillsyn av Socialstyrelsen, inspektionen för vård och omsorg (IVO). Yrkestiteln Psykoterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen innebär en försäkran om att psykoterapeuten arbetar utifrån forskning och väl beprövad erfarenhet. Psykoterapeutisk behandlingsverksamhet regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Patientsäkerhetslagen har jag tystnadsplikt vilket innebär att din personliga integritet skyddas både muntligt och skriftligt.

Ordinarie medlem i Psykoterapicentrum (PC) Sveriges största intresseförening för legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Mitt medlemskap i Psykoterapicentrum innebär att jag har tillgång till aktuell och seriös psykoterapiforskning.