Psykodynamisk inriktning

Psykodynamiskt inriktad terapi syftar till att åstadkomma förändring genom att undersöka strategier som tidigare varit nödvändiga för att hantera känslomässiga påfrestningar. I den vuxna personens liv har anpassningen till omgivningen blivit till ett hinder i relationer och arbetsliv. Anknytning och inre upplevelser av viktiga personer är en väsentlig del i det psykodynamiskt inriktade förändringsarbetet men även den terapeutiska relationen betonas. I den terapeutiska relationen upplever patienten de känslor och mönster som uppstår i andra betydelsefulla relationer. Genom att uppmärksamma den processen förs förändringsarbetet framåt. I det psykodynamiska perspektivet fokuseras även på klientens föreställningar och fantasier. Det är till hjälp i förståelsen av hur klienten uppfattar sig själv och förhåller sig till andra.

Dessa antaganden är gemensamma för olika psykodynamiska inriktningar och särskiljer dem från exempelvis kognitiv beteendeterapi.
Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychological Association. Vol. 65, No 2, 98-109. doi: 10.1037/a0018378.

För dig som vill veta mer om psykodynamisk psykoterapi och skillnaden mellan psykoterapeut, psykolog och psykiatriker finns information på www.psykoterapicentrum.se