Varför gå i psykoterapi?

Psykoterapi är till hjälp för dig som upplever att du behöver tala med någon om det som är svårt.
Det kan exempelvis innebära att du

– vill utveckla din förmåga att skapa goda relationer och sätta gränser gentemot andra

– alltför ofta känner oro, ångest, rädsla och nedstämdhet

– behöver bearbeta smärtsamma minnen och erfarenheter

– har gått igenom en svår sjukdom och har obearbetade känslor och tankar kring den erfarenheten

– behöver samtal med fokus på krisbearbetning

Psykoterapins längd är beroende av din aktuella situation, hur du upplever ditt känslomässiga tillstånd och vilka erfarenheter du bär på. Vi har en dialog kring detta när vi ses.

Jag erbjuder kortare psykoterapi om du har ett särskilt tema du vill arbeta med under en avgränsad tid. Du kan även vara i behov av kortare tids psykoterapi om du upplever en kris som du behöver stöd i under en övergångsperiod.